Konststafetten

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Konststafetten

Initiativet till Konststafetten togs av Söderhamns konstförening. Syftet är att göra offentlig konst tillgänglig även utanför stadsmiljön. Med relativt små medel kan ett konstverk höja medvetenheten om den egna orten och skapa gemenskap.


Med finansiering huvudsakligen från Sparbanksstiftelsen Söderhamn kommer inom kort (augusti 2019) fyra konstverk att finnas synliga för ortsbor och andra i Bergvik, Trönö, Skog och Sandarne. Detta har skett genom öppna konsttävlingar i dessa kommundelar och där resp. hembygdsförening valt vinnare och även äger och förvaltar verket. Många lokala och andra konstnärer har kommit med förslag och i flera fall stimulerat till diskussioner och aktiviteter kring verken. Levande landsbygd i praktiken!