Medlemslotteri

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Medlemslotteri


Bakgrund

En av hörnpelarna i en konstförenings verksamhet är att köpa in konstverk som lottas ut bland medlemmarna. På detta sätt gynnas både konstnärer och medlemmar.
Varje förening strävar efter att ha enkla och rättvisa regler för utlottningen och så även Söderhamns Konstförening.


Vi strävar efter att:

Ha en generös utlottning av inköpta konstverk och också gynna medlemmar som närvarar vid utlottningen – Medlemslotteriet.
Kompensera våra utställningsvärdars viktiga insatser under året genom ett speciellt lotteri riktat till denna grupp – Värdlotteriet.
Tacka medlemmar som värvat nya medlemmar under året – Värvningslotteriet.


Medlemslotteriet

I medlemslotteriet deltar alla som betalat årsavgiften.
De 7 första vinsterna dras bland de medlemmar som närvarar vid utlottningen. Därefter dras vinster baserat på medlemsnummer i medlemsregistret.
Ditt medlemsnummer framgår på det medlemskort du erhållit efter du betalat årsavgiften. Om ditt medlemsnummer dras och du är närvarande får du välja bland vinsterna i turordning. Om du inte är närvarande tilldelas du ett verk baserat på verkens inköpspris efter ordinarie dragning.
Max 1 vinst/medlem.


Värdlotteriet

Om du arbetat som utställningsvärd, under året då dragningen sker, så erhåller du en lott för varje gång du suttit värd. Tillhör du styrelsen för Söderhamns konstförening så begränsas antalet lotter till 5 stycken.
Max 1 vinst/värd.


Värvningslotteriet

Om du som medlem under året värvat nya medlemmar till föreningen så erhåller du en lott för varje medlem du värvat.
Max 1 vinst/medlem.